Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Training Executive/ Chuyên viên Đào tạo

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 - 3 Years
 • Competitive
 • Human Resources Division, Human Resources, Textiles / Garments / Fashion
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Triển khai các chương trình đào tạo (70%)
- Thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch hàng năm và hàng tháng của bộ phận.
- Thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
- Thực hiện đào tạo nhân viên và quản lý cho các dự án mới.
- Thực hiện kiểm tra và theo sát các hoạt động sau đào tạo.

- Thực hiện đánh giá hoạt động đào tạo; đảm bảo các cấp bậc được cung cấp đào tạo theo đúng chương trình đào tạo.

2. Phát triển các chương trình đào tạo (15%)
- Phát triển nội dung các chương trình đào tạo theo định hướng và yêu cầu từ quản lý trực tiếp và trưởng phòng đào tạo.
- Chỉnh sửa, cập nhật và thay đổi nội dung các chương trình đào tạo theo yêu cầu của bộ phận.

3. Tổng hợp và phân tích đào tạo (15%)
- Lên kế hoạch hàng tháng.
- Tổng hợp tất cả các báo cáo hàng tuần về đào tạo và lịch đào tạo.
- Theo dõi các báo cáo hàng tháng về đánh giá kết quả đào tạo.
- Thu thập và tổng hợp tất cả các tài liệu và dữ liệu của phòng theo tiêu chuẩn.
- Phân tích và phát triển đào tạo để cải tiến và đáp ứng nhu cầu khách hàng

Job Requirement

-  Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học. Có kiến thức và kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt.
-  Kỹ năng: soạn thảo văn bản, slide trình chiếu, internet, giao tiếp, thuyết trình; Tiếng Anh giao tiếp tốt.
-  Kinh nghiệm: tối thiều 2 năm kinh nghiệm ở các ngành, lĩnh vực liên quan
-  Phẩm chất: Cẩn thận, kiên nhẫn, cởi mở, thân thiện.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.