Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

QA MANAGER / TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Other
 • Not required
 • Negotiable
 • Quality Control (QA/QC)
 • Production
 • 31/10/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng chiến lược về việc liên lục nâng cao chất lượng dựa trên mục tiêu/chiến lược chung của công ty (như lộ trình, kế hoạch hành động, quy trình làm việc phù hợp với từng giai đoạn)
 • Xây dựng bộ tài liệu chuyên sâu về tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu và chuẩn hoá các quy trình làm việc giữa các phòng ban nội bộ và các đối tác bên ngoài
 • Đặt mục tiêu cho team, theo dõi, đánh giá năng lực của team theo từng giai đoạn để có kế hoạch phát triển phù hợp với từng thành viên
 • Khả năng làm việc và giao tiếp tốt với QA/QC nhà máy để giải thích hướng dẫn cụ thể yêu cầu và quy trình làm việc mà Routine yêu cầu
 • Dẫn dắt và truyền cảm hứng tới đội nhóm, nhà máy để có thể cùng Routine đồng hành trong chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm, định hướng nhà máy phương thức quản lý chất lượng một cách tự chủ
 • Xây dựng các nguyên tắc, quy trình làm việc để làm rõ trách nhiệm của mỗi bên, nhằm trách xung đột và tranh cãi khi vấn đề xảy ra
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển, đào tạo, dẫn dắt để phát triển hình mẫu QA, QC tiêu chuẩn và giải thích rõ vai trò và sứ mệnh của đội nhóm
 • Xây dựng và quản lý ngân sách vận hành của team QA
 • Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Job Requirement

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang sản xuất giày (có kinh nghiệm quản lý, giao tiếp, lãnh đạo, etc)
 • Có nền tảng kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng và nâng cao hiệu suất sản xuất là một lợi thế
 • Kỹ năng dẫn dắt và phát triển đội nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp và truyền cảm hứng tới các đối tác để gây ảnh hưởng trong quy trình quản lý chất lượng là một yêu cầu bắt buộc
 • Kỹ năng trình bày vấn đề và hệ thống hoá quy trình qua văn bản
 • Kiến thức chuyên sâu về chất lượng nguyên liệu, thành phẩm, quy trình sản xuất công nghiệp
 • Có tư duy tích cực trong việc đổi mới và cải tiến quy trình. Chủ động đề xuất sáng kiến
 • Giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh là 1 lợi thế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.