Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên Văn phòng (Biết Tiếng Anh) - Chấp nhận sinh viên mới ra trường

 • Ho Chi Minh
 • Entry Level
 • Permanent
 • No Experience
 • Competitive
 • Manufacturing / Process, Textiles / Garments / Fashion
 • Development
 • 16/03/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Lập báo cáo theo dõi các vấn đề liên quan đến công việc của phòng ban.

- Làm việc với khách hàng/ đối tác và các phòng ban liên quan để bảo đảm các hoạt động sản xuất diễn ra đúng tiến độ

- Các công việc khác được giao bởi Trưởng bộ phận

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, bất kì ngành nghề
- Tiếng Anh giao tiếp tốt là 1 lợi thế; kỹ năng Vi tính Văn phòng tốt
- Có kĩ năng đàm phán, thương lượng 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.