Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

NHÂN VIÊN THU MUA PHÒNG MẪU

 • Ho Chi Minh (Cu Chi District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No required
 • Competitive
 • Textiles / Garments / Fashion
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Đảm bảo các quyết định mua hàng hiệu quả và thông báo quyết định mua hàng cho các hoạt động chung của công ty.
 • Triển khai hoạt động mua hàng cho công ty để đảm bảo thông suốt, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, và các tiêu chuẩn chất lượng cao cho các hoạt động của công ty.
 • Xác nhận yêu cầu mua (PR) bằng cách so sánh các mặt hàng được yêu cầu trong danh sách tổng thể; làm rõ nội dung chưa rõ; đề xuất giải pháp thay thế.
 • Phối hợp với các phòng ban khác như kho, bán hàng, kế toán để đảm bảo các hoạt động được thực hiện một cách ổn định và liên tục và hoạt động suôn sẻ.

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm về thu mua phòng mẫu từ 1 đến 3 năm, ưu tiên có kinh nghiệm thu mua ở ngành giày thể thao, đặc biệt là Adidas và New Balance.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Biết sắp xếp, tổ chức công việc hợp lý.
 • Năng lực tổ chức, lên kế hoạch, giao tiếp, phối hợp quản lí.
 • Có trách nhiệm cao trong công việc.
 • Có tiếng anh là một lợi thế.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.