Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động - Kỷ Luật

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • No Experience
 • Competitive
 • Human Resources Division, Manufacturing / Process, Textiles / Garments / Fashion
 • Development
 • 29/02/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Là cầu nối giữa Công ty với Người lao động trong việc hỗ trợ các bên nắm rõ các thông tin quy định pháp luật nhằm tăng cường sự tuân thủ quy định Nội bộ, lắng nghe những vấn đề tồn tại của các bên nhằm đưa ra giải pháp Nhân sự cho sự cải tiến, phát triển và gắn kết của NLĐ với tổ chức.
 • Kiểm soát kết quả vi phạm Nội quy của NLĐ và hỗ trợ họ các giải pháp cải thiện.
 • Tham gia vào các chương trình, sự kiện có liên quan đến người lao động trong việc phát triển các chính sách phúc lợi & đời sống tinh thần của NLĐ.
 • Tham gia và xử lý các vấn đề quan hệ lao động: xử lý kỷ luật lao động, khen thưởng, tham gia giải quyết mâu thuẫn nội bộ,...
 • Xem xét các khiếu nại, kiến nghị, đóng góp từ các phòng ban và đề xuất các giải pháp để phát triển chính sách nhân sự toàn diện.
 • Cập nhật các quy định, chính sách, soạn thảo công văn, văn bản nhân sự.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự/ Luật.
 • Am hiểu Luật Lao động và các lĩnh vực có liên quan.
 • Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến Luật Lao động và quá trình áp dụng luật trong môi trường doanh nghiệp là lợi thế.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và tuân thủ cao.
 • Tư duy phân tích & giải quyết vấn đề.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.