Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

MATERIAL PURCHASING MANAGER/ QUẢN LÝ THU MUA VẬT TƯ

 • Ho Chi Minh (Cu Chi District)
 • Manager
 • Permanent
 • College
 • 5 - 10 Years
 • Competitive
 • Manufacturing / Process, Textiles / Garments / Fashion
 • 11/11/2018

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

+ Kế hoạch vật liệu cho toàn bộ nhà máy bao gồm thời gian biểu kế hoạch giao hàng, đảm bảo các cửa hàng có đủ hàng tồn kho, đảm bảo các nhà cung cấp có đủ lượng hàng để đáp ứng nhu cầu và giám sát kho trong phạm vi kiểm soát
+ Khám phá, đánh giá, nhà cung cấp / nhà cung cấp có lợi nhuận sau đó thương lượng với họ để đảm bảo các điều kiện thuận lợi
+ Hợp tác với các phòng ban liên quan, người để đảm bảo dây chuyền sản xuất không ngừng vì bất kỳ lý do gì đến “chuỗi cung ứng”
+ Hợp tác / hỗ trợ theo thành viên lưu trữ kho
+ Lập báo cáo cho Ban quản lý và quản lý.
+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp / nhà cung cấp để đảm bảo hoạt động hàng ngày được vận hành suôn sẻ
+ Phòng kế hoạch, giải quyết vấn đề theo nhiệm vụ được giao, cải thiện nợ. và dưới công việc của thành viên, đào tạo cho các thành viên
+ Các nhiệm vụ khác sẽ được thảo luận qua phỏng vấn.

Job Requirement

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến thu mua vật tư như Kế toán, Thống kê, Xuất nhập khẩu, Kinh tế - Thương mại và Quản trị.

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong kho và kiểm soát mua hàng tại các công ty sản xuất.

• Kĩ năng giao tiếp tốt.

• Kỹ năng quản lý tốt.

• Khả năng giao tiếp - đọc hiểu tiếng Trung tốt; giao tiếp tiếng Anh mức độ cơ bản

• Thành thạo trong các ứng dụng Microsoft Office (Word, Exel, Power Point),

• Ý thức trách nhiệm cao và khả năng lãnh đạo tốt, trung thực và nhiệt tình

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.