Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Im-Ex Staff/ Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

 • Ho Chi Minh
 • Entry Level
 • Permanent
 • College
 • No Experience
 • Competitive
 • Freight / Logistics / Warehouse, Import / Export, Non-experience, Textiles / Garments / Fashion
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra bộ chứng từ hàng xuất-nhập khẩu
 • Thực hiện các chứng từ cần thiết phục vụ cho quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa
 • Khai Tờ khai Hải quan
 • Kết hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ, nhân viên hải quan, các nhà vận chuyển trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
 • Theo dõi, sử dụng hợp lý, hợp lệ và hiệu quả các chi phí và đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa trong suốt quá trình luôn theo đúng thời gian đã định
 • Chủ động cập nhật kế hoạch lưu trữ, xuất-nhập hàng hóa từ các bộ phận
 • Thực hiện và tuân thủ các quy định trong quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa
 • Thực hiện các báo cáo cho trưởng bộ phận và các cơ quan chức năng
 • Cập nhật và hỗ trợ các bộ phận/ nhãn hàng trong các vấn đề liên quan đến công việc xuất nhập khẩu
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

 • Kỹ năng sử dụng vi tính tốt
 • Tiếng Anh tốt
 • Chấp nhận sinh viên mới ra trường (sẽ được công ty đào tạo)
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu là 1 lợi thế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.