Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HR COMPLIANCE EXECUTIVE - KIỂM SOÁT VIÊN NỘI BỘ

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • Not required
 • Negotiable
 • Human Resources
 • 30/08/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description


- Facilitate social audit from customers.
- Conduct monthly internal audit on HR system, especially C&B.
- Conduct annual HR audit for subcontractors and contractors.
- Update company HR policies and procedures including internal HR regulation and wage regulations.
- Organize activites related to workplace dialogue, labor conference, Trade Union, and CBA.
- Support and consult other HR teams in terms of legal requirements and implementation.
- Phụ trách các đợt đánh giá nhân sự của khách hàng.
- Thực hiện đánh giá nội bộ hàng tháng về hệ thống nhân sự, đặc biệt là C&B (lương, phúc lợi).
- Thực hiện đánh giá nhân sự cho các nhà thầu và nhà thầu phụ.
- Cập nhật các chính, quy trình nhân sự bao gồm nội quy lao động và quy chế lương thưởng.
- Tổ chức các hoạt động liên quan đến đối thoại tại nơi làm việc, hội nghị người lao động, và thỏa ước lao động.

Job Requirement


- Experience: not required, preferred candidates with HR experience.
- Education: university graduate from HR Management, Law, or Business Administration
- Language: able to communicate in English (listening, speaking, reading, and writing)
- Skills: proficient in MS Excel and Word, analytical skills, critical thinking, communication skills, independence
- Preferences: audit or C&B experience, major in HRM, desire to develop and grow in HR fields.
- Kinh nghiệm: không yêu cầu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nhân sự.
- Học vấn: tốt nghiệp đại học ngành Nhân sự, Luật, hoặc Quản trị kinh doanh.
- Ngôn ngữ: có khả năng giao tiếp tiếng anh 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc viết)
- Kỹ năng: sử dụng tốt MS Excel và Word, kỹ năng phân tích, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập.
- Ưu tiên: có kinh nghiệm đánh giá hoặc C&B, chuyên ngành nhân sự, mong muốn phát triển nghề nghiệp trong ngành nhân sự.
- Có trách nhiệm trong công việc, tinh thần học hỏi cao, chăm chỉ, trung thực.

Lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

CV VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL: vs-recruit@esamho.com

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.